Kdo jsem

Kdo jsemNabízím služby nezávislého IT solutions a integračního architekta, konzultanta a školitele na volné noze.

Mojí specializací jsou B2B integrace IT systémů (propojování technických řešení různých společností) a související metodologie a dále B2C integraceportály, eshop a selfcare systémy (zejména pro Telco segment) a v poslední době také implementace chatbotů.

V B2B Integraci nabízím služby:

 • procesní analýza integrace – návrh procesů jdoucích přes rozhraní a rozdělení zodpovědností mezi B2B partnery
 • napojení rozhraní do vnitřního prostředí společnosti – solutions architektura
 • návrh integrační architektury – struktura rozhraní
 • návrh strategií, postupů a nástrojů pro připojování B2B partnerů a jejich migrace
 • komunikace s B2B partnery – prezentace a vysvětlení rozhraní, procesů a postupů
 • podpora řízení připojení a migrací pilotních partnerů
 • metodiky pro související dokumentaci
 • metodiky pro správu životního cyklu B2B integrace s partnery (verzování a přechody mezi verzemi, partnerské testovací prostředí apod.)

V B2C integraci nabízím služby:

 • enterprise architektura – tvorba blueprintu online domény (komponenty řešení, SSO, řešení vysoké dostupnosti a škálovatelnosti, oddělení publikační vrstvy od závislosti na backend systémech, bezpečnost)
 • solution architektura – řešení konkrétních potřeb v oblasti portálů a selfcare systémů
 • zkušenosti s automatizací B2C procesů pomocí AI řešení (implementace chatbotů)

Motivace

Důvodem k rozhodnutí o nezávislé kariéře bylo to, že se chci soustředit na tuto komplexní a náročnou problematiku a v profesní specializaci vidím tyto výhody:

 • zkušenosti z více společností a různých prostředí (viz též můj životopis)
 • odstup od každodenní rutiny (je velmi obtížné udržet si nadhled a odstup v roli běžného zaměstnance, kde se nutně potkává více vlivů)
 • a z toho plynoucí větší přidaná hodnota pro zákazníka

Co ode mě můžete čekat:

 • zodpovědnost – protože životnosti návrhů metodik a B2B integrací mezi společnostmi a koncepčních architektur online domény se počítají řádově v letech
 • otevřenost – budu vám říkat, jak se věci skutečně mají
 • pragmatismus – je dobré znát ideální směr, ale je potřeba respektovat reálné možnosti

Zkušenosti

Cca 20 let práce v IT v různých rolích (od programátora až po enterprise architekta) mi umožňuje zohlednit při návrhu jak technickou stránku integrace, tak i přesahy za hranice technického řešení (procesní i organizační aspekty organizace). Z několikaleté práce v oblasti portálů a webových aplikací jsem si odnesl lepší chápání toho, kde leží hranice v možnostech rozumného vystavení interních technických funkčností a procesů dané společnosti do vnějšího světa. Hlavní zkušenosti mám v Telco doméně s přesahy do dalších oblastí.

Kromě řady běžných IT projektů jsem se podílel i na realizaci infrastrukturního dělení telekomunikačního operátora O2 na dva samostatné subjekty (O2 a CETIN), což vyžadovalo masivní využití zkušeností ze všech výše uvedených oblastí.

Zkušenosti školitele využívám k předávání know-how zákazníkům.

V soukromém životě organizuju www.putovanikrajinou.cz a také působím jako dobrovolník a lektor ve sdružení Život trochu jinak, které se zaměřuje na začlenění nevidomých a zrakově postižených do běžného života s využitím metodiky zážitkové pedagogiky.

Podrobnější životopis

Můj podrobný životopis najdete na linkedin.

Freelance IT Solutions Architect & Consultant for B2B and B2C Integration