POZOR! Já osobně už nenabízím půjčení peněz. Tedy mě NEKONTAKTUJTE se žádostí o půjčku!

Naopak pokud vy chcete nabídnout pomoc lidem ve svém okolí a líbí se vám koncept sousedské půjčky, můžete libovolně použít kterýkoliv z původních materiálů uvedených na této stránce. Přeji hodně štěstí do nového roku!
Sousedská (koro)půjčka bez úroku - VZOR

Skoropůjčka – Sousedská (koro)půjčka bez úroku

Sousedská (koro)půjčka bez úroku - VZOR

Opatření kvůli koronaviru připravila mnoho lidí o příjem – ztráta zaměstnání, živnosti, zakázek od odběratelů… Pokud jste se dostali do finančních potíží vím, jak je těžké říct si o pomoc. Zároveň cítím, že jsme v naší společnosti nyní oddělení jeden od druhého (nejen doslova).

Proto přicházím s touto nabídkou pomoci – část svých úspor jsem vyčlenit bokem jako “fond” na finanční výpomoc, kterou nabízím ve formě bezúročných půjček lidem, kteří se dostali do finančních potíží. Není v tom žádný háček ani trik, půjčky jsou:

 • bezúročné (vrátíte pouze to, co si půjčíte) – tedy pro mě nevýdělečné
 • zcela důvěrné – nikomu neřeknu, že jste si půjčili
 • na dobu prakticky neomezenou – pokud půjčku nevrátíte včas, automaticky se bez sankce prodlužuje
 • formulované tak, aby chránily hlavně dlužníka, ne mě

Půjčky jsou “sousedské“, tedy určeny POUZE mým známým (případě jejich známým, viz dále) pro účely akutní pomoci v nouzi. Nemá tedy smysl šířit to bezhlavě ve stylu “podívej, tenhle člověk půjčuje cizím lidem”, protože to tak není. Může mít smysl to šířit, pokud víte o někom, kdo by se k takové aktivitě chtěl přidat, viz dále.

Dále nejde o velké částky – jedna půjčka typicky do 30 tisíc Kč (výjimečně až 50) – nejsem ožralý milionář, tak pokud bych půjčoval větší objemy, nezbylo by dost pro další potřebné.

Moje motivace

Tyto půjčky nabízím z životního přesvědčení a mají pro mě hlubší význam – vzniká tím mezi námi vztah, kterého si velmi cením – z mojí strany je to závazek úcty k životu člověka, kterému jsem mohl pomoci v těžké situaci (což je moje odměna). Ze Tvojí strany by bylo fajn takový vztah přijmout bez pocitu “studu nebo ponížení” a zároveň s respektem – tedy využít tu příležitost nejlepším možným způsobem. Z obou stran je takový vztah rovnocenný a kromě samotné pomoci na něm můžeme znovu vnímat, že i když jsme oddělení, tak stále mezi sebou máme spoustu dobrých vazeb a radost z lidské sounáležitosti.

Pokud vám to přijde jako dobrý nápad a víte o někom, kdo by se chtěl k této aktivitě přidat, můžete tuto myšlenku šířit dál (ale nijak nenaléhejte – aby to fungovalo, musí to zůstat zcela dobrovolné) – prosím, nezapomeňte připojit vysvětlení, o co jde.

Prosím, předtím, než mě kontaktujete, přečtete si všechny informace na této stránce. Taky prosím ty, kdo mají potřebu na této nabídce něco kritizovat, aby si schovali aerosol pro jiné příležitostí, díky.

Jaká je Vaše situace?

Potřebuju půjčit

Je pro mě důležité, abys rozuměl/a, jaká je moje motivace pro poskytování těchto půjček a jaký druh vztahu mezi námi vzniká – viz v textu výše. Prosím, pokud Ti takový osobní přístup nevyhovuje a chceš raději anonymní formu pomoci, využij nějakou jinou nabídku. Například tady:

Znovu zdůrazňuju, že nabídka je určena lidem, které osobně znám. Pokud se neznáme, prosím, o půjčku si nepište, nemá to smysl. Díky.

Pokud Ti to sedí, přečti si nejprve níže smlouvu o půjčce, kterou spolu uzavřeme – slouží primárně k ochraně Tebe jako dlužníka (zavazuje mě k mlčenlivosti a má za cíl chránit Tě před případným budoucím vymáháním půjčky). Pokud se domluvíme, smlouvu uzavřeme na dálku (nemusí se podepisovat osobně) a navíc jsem si dal docela práci, aby byla aspoň trochu zábavná 😉

Pokud máš tedy vše nastudované a chceš si půjčit, pošli mi emailem na adresu XXXXXXX tyto údaje:

 • kolik potřebuješ půjčit (typicky do 30 tisíc korun, výjimečně až 50)
 • na jak dlouho (typicky 1-3-6-12 měsíců) – čím dřív to vrátíš, tím dřív to můžu zas půjčit někomu dalšímu – mám osobní strop na maximální objem rozpůjčovaných peněz
 • nějaké zdůvodnění, proč to potřebuješ, na co chceš použít a tak
 • kontakty – jméno, příjmení, adresa, email, telefon, číslo účtu

Ozvu se Ti, jak to bude možné.

Tato nabídka není z mojí strany závazná a na poskytnutí půjčky není nárok – neslibuju, že vyhovím všem. Stejně tak můžu nabídku půjček ukončit například kvůli vyčerpání vyhrazených zdrojů, nebo pokud bych se sám dostal do finančních potíží. Tedy pokud by to ve Tvém konkrétním případě nevyšlo, neber to prosím osobně.

Smlouva o bezúročné sousedské zápůjčce

uzavřená podle Občanského zákoníku § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění dle pozdějších předpisů.

Smluvní strany

Zápůjčitel (tedy ten, kdo půjčuje)
fyzická osoba – TADBUDOUMOJEÚDAJE – jméno, adresa, tel, email

a

Vydlužitel (tedy ten, kdo potřebuje půjčit)
TADYBUDOUTVOJEÚDAJE – jméno, příjmení, adresa, telefon, email

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o bezúročné zápůjčce, protože věří, že stojí za to si vzájemně pomáhat a že to oběma stranám může něco přinést v hodnotách, které se nevyčíslují penězi.

I. Předmět smlouvy

 1. Zapůjčitel na základě této smlouvy s radostí poskytne Vydlužiteli finanční Zápůjčku ve výši DOMLUVÍMESE,- Kč (slovy: DOMLUVÍMESE korun českých).
 2. Vydlužitel může půjčku použít k libovolnému účelu, předpokládá se ale, že si půjčuje pro pokrytí nezbytných výdajů v nouzové situaci a ne na dovolenou do zahraničí (kdyžtak aspoň někam do Česka, abyste podpořili místní kempaře, jo?)
 3. Zápůjčka bude poslána na bankovní účet Vydlužitele číslo DOPLNÍME po podpisu této smlouvy.

II. Vrácení půjčky, bezúročnost a automatické prodlužování splatnosti

 1. Vydlužitel čestně prohlašuje, že tuto Zápůjčku s nejlepší vůlí hodlá vrátit za podmínek sjednaných v této smlouvě. A pokud nevrátí, tak jedině proto, že toho nebude schopen a v takovém případě mu to bude hrozně líto a možná uroní i nějakou tu slzu.
 2. Smluvní strany sjednávají, že půjčka je bezúročná, tedy vrácená částka bude ve stejné výši, v jaké byla zapůjčena.
 3. Splatnost – Zápůjčka se půjčuje na dobu DOPLNÍMEPOČET měsíců. Do uplynutí této doby bude vrácena na účet číslo DOPLNÍM pod variabilním symbolem číslo DOPLNÍM a to konkrétně do dne DOPLNÍMEDOKDY. Zápůjčka může být vracena i průběžně postupně tak, aby byla splacena k danému termínu.
 4. Pokud nebude Zápůjčka k danému termínu částečně nebo vůbec vrácena, má se za to, že se termín splatnosti zbývající dlužné částky automaticky prodlužuje na další stejné dlouhé období. Počet takovýchto prodloužení není omezen a Zápůjčitel si je vědom toho, že takto může být Zápůjčka prodlužována na neurčito. Smyslem tohoto ustanovení je zajistit, aby vrácení Zápůjčky nemohlo být kdykoliv v budoucnu vymáháno. Prostě nebudeme krmit exekutory.
 5. Stejně tak pokud by byla Zápůjčka vrácena později, než bylo původně domluveno v této smlouvě, nebude účtován žádný úrok z prodlení.
 6. Zapůjčitel si je vědom toho, že ze Zápůjčky nemá žádný zisk a kvůli inflaci na ní může tratit a podstupuje dobrovolně riziko, že o zapůjčené prostředky může vlivem okolností, které nejsou v moci Vydlužitele, i zcela přijít. Což by si sice nepřál, ale co naděláš.
 7. Vydlužitel (tedy ten, kdo si půjčuje) má výslovné právo, nikoliv povinnost pokud bude mít v budoucnosti možnost zase on/ona nějakým způsobem někomu jinému pomoci v jakékoliv formě (i nefinanční), poslat nějaké gesto dobré vůle a pomoci dál. Dále má Vydlužitel výslovné právo, nikoliv povinnost spolu s vrácením Zápůjčky věnovat Zápůjčiteli nějakou drobnost s úmyslem Zápůjčitele potěšit – třeba pytlík kvalitních oříšků, domácího sušeného ovoce, nebo prostě něco, co uzná Vydlužitel (tedy ten, kdo si půjčil a kdo vrací) za vhodné, by potěšilo. Smluvní strany výslovně ujednávají, že takovou drobností může být i jen hezké hřejivé slovo nebo jiný skutek nemateriální povahy. Zápůjčitel toto právně naprosto irelevantní a nevymahatelné ujednání chce ve smlouvě uvést proto, že vyznává filozofii “dar za dar” a má zkušenost, že lidem víc pomáhá, prospívá a vnitřně si víc váží věcí, které nemají úplně zadarmo a pro jejichž nabytí musí vynaložit nějaké úsilí. Zároveň je toto ujednání zcela dobrovolné a jeho naplnění je ponecháno zcela na svědomí a morálním kreditu Vydlužitele 😉

III. Závěrečná ustanovení

 1. Důvěrnost – Zápůjčitel a Vydlužitel se zavazují k tomu, že veškeré informace obsažené v této smlouvě a jakékoliv osobní údaje o Vydlužiteli jsou považovány za přísně důvěrné a bude s nimi takto nakládáno – tedy zejména Zápůjčitel nikomu nesdělí ani samotný fakt, že Vydlužiteli půjčil tuto Zápůjčku (S výjimkou kdy by to po něm vyžadovaly subjekty veřejné správy nebo státní orgány z důvodů, kdy to nařizuje zákon). A stejně tak Vydlužitel nebude dále sdělovat bez explicitního souhlasu Zápůjčitele informaci o tom, že Zápůjčku obdržel (ani v jaké výši) – a pokud by toto ustanovení porušil, tak bude proklet do třetího kolena.
 2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem připsání Zápůjčky na bankovní účet Vydlužitele uvedený v této smlouvě.
 3. Smluvní strany prohlašují, že jsou svéprávné. A taky by rády prohlásily, že smlouvu neuzavírají v tísni, ale to by asi na straně Vydlužitele nebyla tak úplně pravda – tedy ve smyslu platných právních úprav obě strany prohlašují, že nikdo nedrží žádné ze smluvních stran u hlavy pistoli, aby ji přinutil tuto smlouvu podepsat, ani žádným jiným způsobem nenaléhá na její podpis a obě stany ji podepisují svobodně s plným vědomým následků, které pro ně může mít včetně dobrého pocitu.
 4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností, tedy zejména změnu schopnosti Vydlužitele splatit uvedenou Zápůjčku a změnu finančních poměrů na straně Zápůjčitele.
 5. Pokud je smlouva uzavřena písemně, je vyhotovena ve dvou kopiích, z nichž každá strana obdrží jednu. Smlouva může být uzavřena též elektronicky například pomocí emailu. Změny a úpravy této smlouvy mohou být provedeny písemně, elektronicky, ústně, s využitím poštovního holuba, vlajkové námořní abecedy, skautské morseovky, kouřových signálů případně jakýkoliv jiným způsobem, který uznají smluvní strany za vhodný a potřebný. Tam-tam nevyjímaje.
 6. Smluvní strany též prohlašují, že odlehčený tón, jakým je tato smlouva formulována (zejména části psané italikou), je určen pouze pro zlehčení těžké situace a nemá žádným způsobem snižovat právní platnost obsahu smlouvy ani jejích podmínek.

V …………………………………….. dne ………………….

………………………….
Zápůjčitel

………………………….
Vydlužitel

PS: Děkuju JUDr. kamarádce za konzultaci právních náležitostí této smlouvy ;-)

Vím o někom, kdo potřebuje půjčit, ale sám půjčit nemůžu

Moje nabídka je určená pouze lidem, které osobně znám. Nicméně pokud se známe a Ty víš o někom, koho neznám a kdo by pomoc potřeboval, můžeš se Ty stát prostředníkem a půjčit si ode mě proto, abys mohl následně danému člověku pomoci Ty. Proč tak složitě a proč mě nemůžeš jen nasměrovat, abych Tvému známému půjčil přímo? Protože pro mě je na této nabídce důležitý osobní vztah, který mezi námi tím vzniká (více to vysvětluju výše).

Tedy pokud si chceš půjčit s úmyslem někomu půjčit, ozvi se – postup je stejný jako výše. Prosím ale o otevřenost – chci vědět, že si nepůjčuješ pro sebe. Pokud pak vy mezi sebou vytvoříte obdobný vztah jako my, tím lépe.

Chcete se přidat a taky půjčit dalším lidem?

Pokud vám tento nápad přijde fajn, máte možnost se přidat a použít část vlastních prostředků, abyste pomohli lidem ve svém okolí, tak:

 1. tuto výzvu i text smlouvy můžete libovolně šířit i pod svým jménem a využít pro své potřeby za podmínky, že zůstane dobrovolnou nevýdělečnou aktivitou – doplňte a upravte si to případně, jak potřebujete, nicméně pozor, abyste do toho nepřidali něco o sankcích nebo jakémkoliv jiném poplatku za půjčku (snad kromě náhrady oprávněných nákladů) – protože v tu chvíli byste se mohli dostat pod právo spotřebitelských úvěrů, byli byste podnikateli a museli byste mít na půjčky licenci! Nechci, aby se ta myšlenka pokazila nějakým šmejdem, co to zneužije. (Půjčky bez úroku ale zato s drakonickými sankcemi a podmínkami splácení, to je podvod, který už tu byl.) Originální text smlouvy ve formátu word je níže.
 2. Šířím pouze myšlenku, tedy vaše půjčky nijak neorganizuju – vytvořte si svůj okruh, kterému to nabídnete.
 3. Nepůjčujte víc, než si můžete dovolit zcela ztratit – počítejte, že o všechny půjčené peníze můžete zcela bez náhrady přijít. Taky počítejte s tím, že kvůli inflaci vaše peníze budou ztrácet hodnotu, i když vám je nakonec někdo časem vrátí.
 4. Doporučuju se k tomu postavit podobně jako k investování, tedy stanovit si přesný finanční rámec, kolik si na to maximálně vyhradíte – a ten pak dodržet. Další půjčku můžete dát, až vám někdo z předchozích lidí část peněz vrátí – tímto principem to můžete točit.
 5. Primárně doporučuju půjčovat pouze lidem, které osobně znáte – je to sousedská výpomoc (i když sousedy dnes můžeme být i přes půl světa) – ne že se necháte vysát nějakým trotlem, co zneužije situace – ale je to na vás.
 6. Nadcházející ekonomická krize může být velká a dlouhá – počítejte tedy s tím, že poptávka může být postupem času i vyšší, než vaše možnosti. Rozmyslete si to dobře, než s tímto vyrukujete a odpovězte si na otázky typu co budu dělat když 1. lidé budou chtít víc, než mám vyhrazeno (mohou i naléhat), 2. osloví mě lidi, kterým se mi půjčit příčí, 3. když někomu nevyhovím, zanevře na mě atd. 4. co nejhoršího by se mohlo stát, když toto nabídnu? Pokud nejste ochotní jít s kůží na trh a čelit i nepříjemným situacím a vydržet to, nejděte do toho!
 7. Nezodpovídám za žádné škody, které by komukoliv v souvislosti s touto výzvou mohly vzniknout – jdete do toho sami za sebe.
 8. Pokud by vám víc vyhovovala anonymní forma pomoci, tak můžete přispět například na tyto aktivity:

Vzor smlouvy o skoropůjčce ve wordu:

Skoropůjčka na facebooku: https://www.facebook.com/skoropujcka/

Ochrana a zpracování osobních údajů dle směrnice GDRP

Osobní údaje Vydlužitelů jsou považovány za přísně důvěrné a nebudou nikde zveřejněny – přesné podmínky zpracování osobních údajů dle GDPR v souvislosti s touto půjčkou najdete ZDE.

Freelance IT Solutions Architect & Consultant for B2B and B2C Integration